Skip to main content

Økonomisk Paraply


Har du brug for økonomisk rådgivning, så kontakt økonomisk paraply her: 


Økonomisk Paraply er et netværk af frivillige og profesionelle, der alle har en ambtition om at mindske den stigende økonomiske udsathed i samfundet. De er aktive i boligforeninger, frivillige foreninger, forsorgshjem og private virksomheder, hvor de hver i sær arbejder med målgruppen.

Netværket er skabt for at samle dem alle og lade dem dele deres erfaringer og viden med hinanden, så flest mulige kan få den bedste mulige hjælp - og færrest mulige falder imellem to stole.

Netværket består af 20 personer, der repræsenterer 8 forskellige foreninger, virksomheder eller organisationer: Dansk Folkehjælp, Møltrup Optagelseshjem, Fællesbo - Mennesket i midten, Frivillighjælpere - Boligselskabet Fruehøjgaard, Frivilligcenter Herning, Blå Kors, Den Sociale Retshjælps Fond og Bale Advokater. 

Den tilknyttede hjemmeside/hovedtelefon har siden 1. januar 2024 videresendt 20 økonomisk udsatte til de relevante rådgivere.

Økonomisk rådgivning i Herning

Frivilligcenter Hernings arbejde baserer sig på både kommunale og private bidrag. En vigtig sponsor er BALE Advokatfirmader træffes på tlf. 70 20 71 19. Ved opkald hertil kan tid til et gratis 20 minutters rådgivningsmøde, enten i Frivillig Centrets lokaler eller hos BALE Advokatfirma på Mindegade 2, bestilles. Møder afvikles som oftest den anden og den sidste mandag i måneden fra kl. 16.00-18.00.

Kontakt Frivilligcenter Herning

© 2024 Frivilligcenter Herning